Kemikalieinspektionen har beslutat att bevilja en dispens för en större mängd av det i Sverige förbjudna ämnet metylenklorid. Ämnet ska enligt ansökan användas i tillverkningen av en komponent till litiumbatterier vid en anläggning i Eskilstuna.