Förslagen bygger på ambitionerna i EU-kommissionens kemikaliestrategi och fokuserar på utfasning av särskilt farliga ämnen i konsumentprodukter samt effektiv hantering av kombinationseffekter. Förslagen har nyligen överlämnats till regeringen, rapporterar Kemikalieinspektionen.