Sillens hela arvsmassa har kartlagts i 53 olika sillpopulationer i Östersjön och Atlanten. Det gör det möjligt att följa olika bestånd av sill och strömming i fiskens alla stadier – en förutsättning för ett bättre underlag för fiskekvoter, menar forskarna. Kartläggningen har gjorts av ett internationellt team, lett från Uppsala universitet.