Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samlade under förra året in 190 ton skumvätskor med PFAS. Initiativet fortsätter under 2023, och minskar risken för att PFAS förorenar miljön.

”Vi är inte nöjda förrän vi har samlat in allt skum med PFAS som räddningstjänsterna vill lämna in,” säger Lynn Ranåker, handläggare på enheten för brand och räddning på MSB.