Normerna i skolans idrottsundervisning förändras inte genom enbart undervisning och information, enligt en ny studie av forskare från Göteborgs universitet och Högskolan i Halmstad. Om idrotten ska bli mer inkluderande, till exempel för barn med funktionshinder, krävs det också nya, innovativa idrottsredskap.