Att blanda människor med olika bakgrund räcker inte för att skapa sammanhållning och integration. Oavsiktligt kan det också leda till motsatsen. Ett forskningsprojekt vid Malmö universitet har studerat hur det gick att skapa naturliga mötesplatser i stadsdelen Sofielund i Malmö.