I en ny rapport från SLU och KTH speglas tillståndet hos landets lantbrukare och deras syn på hot, brott och kritik mot sin djurproduktion. Bland företagare som drabbats är det särskilt de yngre som mår dåligt och som tappat framtidstro och förtroende för samhällets stöd. När familjen påverkas av hot och kritik mot verksamheten försvinner motivationen för att fortsätta producera livsmedel.