Sedan början av 2010-talet har Stockholm sett en kraftig ökning av hemlöshet och tiggeri, av framförallt rumänska medborgare. En avhandling från Institutionen för kulturgeografi vill skapa en djupare förståelse för dessa individer och hur de själva upplevelser sin situation.