Kemikalieinspektionen har genomfört ett omfattande tillsynsprojekt där 40 olika varor, framför allt yogamattor och gymbollar, från 23 företag har granskats. Resultaten visar att sju av varorna, 18 procent, innehöll för höga halter av förbjudna ämnen.