Enligt en ny studie vid Stockholms universitet har personer med hög inkomst fler barn. Det gäller i särskilt hög utsträckning män; ju mer de tjänar desto fler barn – något som blivit tydligare över tid. Det gäller upp till fyra barn, personer som har fler barn än så har generellt lägre inkomst än personer med två eller tre barn, men fortfarande högre inkomst än personer utan barn. Enligt forskarna visar resultatet att svensk familjepolitik i allt större utsträckning misslyckas med att stötta familjer så att alla som vill, oavsett inkomst, kan bilda familj.