I valet mellan en PFAS-fri produkt och en som innehåller kemikalierna så väljer de flesta bort PFAS – även om det kostar. En studie vid Luleå tekniska universitet, baserad på 2 000 enkätsvar, visar att kvinnor, högutbildade och äldre är mer benägna att acceptera ett högre pris för PFAS-fri solkräm än vad yngre är. Studien visar också att kännedomen om vilka produkter som innehåller PFAS varierar stort. Mer än hälften känner till att det kan förekomma i stekpannor, textilier som exempelvis goretex samt plastleksaker, men färre visste att det kan finnas i kosmetika, bakplåtspapper och liknande produkter.