Förbjud stora trålare, fartyg större än 24 meter, att fiska nära ostkusten. Det föreslår Hav, Havs- och vattenmyndigheten, som ett led i att förbättra situationen för bland annat strömmingen i Östersjön. Det rapporterar Vetenskapsradion. Beslutet kan dock inte tas av Sverige ensamt, därför vill Hav nu initiera ett vetenskapligt projekt med Danmark och Finland, med ett begränsat trålfiske.