Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har publicerat en rapport om hälso- och miljöfördelarna med begränsningar som gjorts inom ramen för Reach-förordningen. Rapporten visar bland annat att 95 000 ton per år av utsläppen av särskilt farliga ämnen kommer att kunna förhindras tack vare begränsningarna, rapporterar Kemikalieinspektionen.