Kemikalieinspektionen har beslutat att ge Länsstyrelsen i Gotlands län dispens att använda ett bekämpningsmedel för att bekämpa signalkräfta. Skälet är att signalkräfta är en invasiv art som utgör en fara för miljön, rapporterar Kemikalieinspektionen.