I analyser av återvunnen plast från 13 olika länder upptäcktes hundratals giftiga kemikalier, bland annat bekämpningsmedel och läkemedel. Det gör att återvunnen plast är olämplig för de flesta användningsområden, konstaterar forskarna i en ny studie. ”Plaståtervinning har utpekats som en lösning på plastföroreningskrisen, men giftiga kemikalier i plast försvårar återanvändning, avfallshantering och återvinning”, säger Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.