Under 2021 behandlades 45 procent av grödarealen i Sverige med någon form av växtskyddsmedel och regionalt skilde sig användningen mycket åt. Det visar ny statistik som SCB har tagit fram på uppdrag av Kemikalieinspektionen.