BioGlue Centre är ett kompetenscenter som ska påskynda utvecklandet av biobaserade alternativ till de fossilbaserade lim som används inom möbel-, bygg- och förpackningsindustrin. Centret är ett samarbete mellan tre universitet och tolv företag från olika industriella branscher, rapporterar Linné­universitetet.