Sillbeståndet i Östersjön har kraftigt överskattats de senaste åren, enligt forskare vid Stockholms universitet. Sannolikt har fångstkvoterna för fisket därför varit för höga, menar de. I en artikel efterlyser de en buffert för att kompensera för osäkerheten i bedömningarna av sillbeståndet.