Under 2000-talet har antalet pappor som tar ut föräldrapenning ökat. Störst är ökningen bland pappor med höga inkomster i den privata sektorn, enligt en ny studie. En viktig faktor för ökningen är den föräldralön från arbetsgivaren som regleras i kollektivavtalen och som föräldralediga får utöver föräldrapenningen, menar forskare vid Stockholms universitet som gjort studien.