Bara i mars har två större utsläpp från fartyg rapporterats längs Sveriges Östersjökust: vid Roslagskusten och söder om Öland. Enligt Kustbevakningen har den här typen av utsläpp – skadliga ämnen som inte är mineralolja – ökat de senaste åren, skriver Havet.nu. Kjell Larsson på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet, menar att en orsak är ett tillåtande regelverk med små kontrollmöjligheter när det gäller vegetabiliska oljor och andra kemikalier, som kan vara minst lika farliga för miljön som mineralolja.