Ungefär 34 300 lägenheter började byggas under första halvåret 2021, visar preliminär statistik från SCB. Det är en ökning med cirka 25 procent jämfört med samma period 2020, då 27 389 lägenheter påbörjades.