11 nya ämnen har förts upp på bilaga XIV i Reach-förordningen och blir därmed tillståndspliktiga, rapporterar Kemikaliemyndigheten.