En komplex väv av kalkyltekniker och redovisningsregler leder till överrenoveringar och stora hyreshöjningar i förorterna. Förlorare blir låginkomsttagarna, skriver Stig Westerdahl,professor i företags­ekonomi vid Malmö universitet, i SvD.