Under juli 2020 nyregistrerades 23 804 personbilar. Det är en minskning med 4,6 procent jämfört med juli föregående år. Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år, rapporterar SCB.