Kemikalieinspektionen har granskat 280 varor – leksaker, smycken, elektronik och varor i mjuk plast – inköpta från 81 olika webbplatser. Resultatet visar att många av de kontrollerade företagen säljer varor som innehåller farliga ämnen. Det gäller särskilt dropshippingbutiker, som ser ut som vanliga webbutiker, men saknar eget lager.

”Bland dropshippingbutikerna verkar det finnas en uppfattning om att man bara är förmedlare och inte ansvarig för produkterna. Men de är ansvariga för det de säljer”, säger Karin Rumar, strategisk rådgivare vid Kemikalieinspektionen.