Kvinnor innehar en tredjedel av alla kommunstyrelsers ordförandeposter i landet. Även övriga ordförandeuppdrag i kommunerna har en ojämn könsfördelning. Unga och utrikes födda är fortsatt underrepresenterade och en allt större andel förtroendevalda är 65 år eller äldre. Det visar SCB:s undersökning om förtroendevalda i kommuner och regioner 2019.