Trots att de kan vara hälsoskadliga saknas lagstiftning som begränsar utsläpp av nanopartiklar inom EU. Nu ska ett europeiskt forskningsprojekt som leds av KTH kartlägga utsläpp från trafiken och rangordna de farligaste partiklarna.