EU-kommissionen har publicerat en ny handlingsplan för en cirkulär ekonomi. En del av initiativen i handlingsplanen har tydliga kopplingar till kemikalier och Sveriges miljökvalitetsmål Giftfri miljö, rapporterar Kemikalieinspektionen.