Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 23 miljarder kronor år 2021, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 2020. Det rapporterar SCB.