Antalet gäss och svanar har ökat mångfalt i norra Europa på senare år. Ett nytt forskningsprojekt på Högskolan i Kristianstad ska ta reda på hur det påverkar våtmarkerna. Gäss och svanar samlas ofta i stora antal på våtmarker och bidrar då med näringstillförsel. Tidigare studier har visat att gäss och svanar i vissa fall kan bidra till övergödning, men att det beror på flera faktorer.