Forskare vid Luleå tekniska universitet har tagit fram en digital kopia av en del av Luleälven. Med hjälp av den ska man kunna uppskatta vilken miljöpåverkan vattenkraft och reglering orsakar.