Spåren av vårt industriella kulturarv i järn och stål syns över hela Sverige, men många objekt riskerar att gå förlorade när kunskap om autentiskt målerihantverk saknas. Ny forskning från Göteborgs universitet visar hur de kulturhistoriskt värdefulla objekten kan bevaras och underhållas, på ett både hållbart och historiskt relevant sätt.