För att stärka integrationen kan fokus inte enbart ligga på individen eller den nationella politiken. Man måste även se till organisationer och verksamheter. Det menar forskaren Erica Righard som skrivit en rapport för Tillväxtkommissionen i Malmö stad.