Även i naturen kan högmod gå före fall. En studie med forskare från Göteborgs universitet visar att anemoner som reagerar långsammare på förändring klarar en värmebölja bättre än de individer som snabbt skiftar beteende.