Med klimatförändringar blir haven surare – och blåstången större. Men den blir också känsligare, för att den växer för snabbt. Det kan innebära att de fält med blåstång som finns längs kusten, som är viktiga livsmiljöer för många andra arter, riskerar att slitas loss vid stormar. Det framgår av en ny studie vid Göteborgs universitet.