Nu finns nationella luftkvalitetsdata som visar halter av luftföroreningar som människor exponeras för i sin vardag. En webbtjänst visar högupplösta modellberäkningar över hela landet, med data i områden så små som 50 x 50 meter. Det här kan bli ett viktigt verktyg i det nationella luftvårdsarbetet och ge stöd i det lokala arbetet i landets kommuner. Det rapporterar SMHI.