En ny nationell strategi ska öka förutsättningarna för att reglerna i miljöbalken följs, rapporterar Naturvårdsverket. Syftet med strategin är en miljöbalkstillsyn som är mer enhetlig, fokuserar på de största miljö- och hälsoproblemen och blir lättare att planera och följa upp.