Trots en ökad kunskap om barns smärta upplever många barn fortfarande både rädsla och smärta i samband med sjukdomsvistelser. Ett nytt internationellt forskningsprojekt ska kartlägga barns smärta på sjukhus, med målet att förbättra smärthanteringen. I Sverige är det Malmö Universitet som deltar i studien, tillsammans med forskare från Bosnien och Hercegovina, Kroatien och Makedonien.