Varor och produkter med otillåtet kemikalieinnehåll säljs till svenska konsumenter via e-handel trots att det är förbjudet. Kemikalieinspektionen föreslår i en ny rapport till regeringen ett antal åtgärder för att komma till rätta med problemen och bidra till en säker och hållbar e-handel.