Regnvatten kan vara förorenat med kemikalier och forskarna är fortfarande osäkra på deras effekter. I en ny artikel i The Conversation diskuterar forskare vid bland annat Stockholms universitet förekomsten av PFAS.