Från och med den 25 juli är Kemikalieinspektionen kontrollmyndighet för de lagstiftningar som också omfattas av marknadskontrollförordningen, till exempel Reach, CLP och EU:s biocidförordning. Kommunerna är inte marknadskontrollmyndigheter som tidigare men har i uppgift att utföra viss marknadskontroll.