Närmare 12 000 farliga kemikalier kan komma att förbjudas när EU:s kemikalielagstiftning uppdateras, skriver The Guardian. Enligt European Environmental Bureau (EEB), en paraplyorganisation för Europas miljörörelser, skulle EU:s förbud mot giftiga kemikalier bli det mest omfattande någonsin.