Forskare vid Mälardalens universitet har i samarbete med ett universitet i Bangladesh utvecklat ett sensorsystem som är tänkt att användas i textil- och klädindustrin i Asien. Utifrån psykologiska och beteendemässiga förändringar hos textilarbetarna ska systemet kunna klassificera stress i tre nivåer: hög, måttlig och ingen stress. Målet är att förbättra arbetsvillkoren för textilarbetarna.