Flera europeiska attitydundersökningar om GMO har haft en negativ utgångspunkt. Det kan ha bidragit till en felaktig bild av motståndet mot GMO i Europa, visar en ny studie från Mistra Biotech.

Européer brukar anses kritiska till genetiskt modifierade grödor och andra organismer, så kallade GMO:s. Nu visar en ny studie från Mistra Biotech att uppfattningen i själva verket kan ha sin grund i att många europeiska attitydundersökningar har haft en negativ utgångspunkt. Det i sin tur har genererat mer negativa svar än i andra delar av världen. Forskarna inom Mistra Biotech har inte själva undersökt vad konsumenter anser om GMO eller bioteknik. Studien säger därför ingenting om det verkliga opinionsläget.

Läs mer här (mistra.org)