Max åtta personer får samlas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, men ett liknande förbud för privata sammankomster vore svårt. I Sverige finns nämligen över 10 000 hushåll där det bor fler än åtta personer, enligt SCB.

Just nu är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare, vilket inte omfattar privata evenemang. En sådan begränsning hade varit omöjlig att leva upp till för många hushåll runt om i Sverige.

– Den sista december förra året bodde drygt 105 000 personer i hushåll med minst nio personer. Totalt rör det sig om 10 227 hushåll, säger Tomas Johansson, befolkningsstatistiker på SCB, i en artikel från SCB.

Skillnaden mellan stad och land är stor vad gäller förekomsten av stora hushåll.

– Om vi tittar på hela Sverige återfinns 82 procent av de stora hushållen i kommunernas centralorter. 12 procent av de stora hushållen finns på landsbygden, säger Stefan Svanström, expert på geografiska informationssystem på SCB.