Där havet en gång fanns utanför industristaden Tangshan breder nu Kinas nya ekologiska stad ut sig, Tangshan Bay Eco-City. Under höstens World Water Week i Stockholm presenterades en närmare bild av den framväxande miljonstaden som bland annat har Malmö som förebild.

En tolv kvadratkilometer stor yta av havet är nu utfylld mark där staden växer upp. Här byggs staden på delvis uppfylld havsbotten i stället för på grönområden eller bördig mark som nu i stället kan användas till matförsörjning. En lång vall, som ska skydda staden mot förhöjd havsnivå, breder ut sig likt en ringmur i vattnet.

Trycket på Kinas städer är i dag enormt, med 15–20 miljoner nya stadsbor varje år. Tangshan Bay Eco-City är en ny del av Tangshan ska ge ökad kapacitet med både bostäder och arbetsplatser. Det första spadtaget togs 2009 och då hette staden Caofedian, men eftersom många utanför Kina hade svårt för att uttala namnet byttes det ut.

Stor utmaning

En tanke med eko-staden är att den ska skydda inte bara sina invånare, utan även infrastrukturen från de översvämningar som kommer i klimatförändringarnas kölvatten. Tangshan Bay planeras och designas med parker och en så kallad stadsskog för att kunna utjämna stora regnmängder och vattenflöden.

Totalt utgör den första etappen av eko-staden ett 30 kvadratkilometer stort område, vilket är en och en halv gånger storleken av centrala Stockholm.

Det stora formatet ställer höga krav på inblandade samhällsplanerare. En av dem är Ulf Ranhagen, professor vid KTH och chefsarkitekt på teknikkonsultföretaget Sweco, som har anlitats för att planera den första etappen av staden. Under utvecklingsarbetet har Ulf haft en central roll.

– Den enorma storleken har varit utmaningen. Det här är som att bygga motsvarande 20 stycken Hammarby sjöstad, säger han.

Flera kanalsystem

Under World Water Week föreläser han inför näst intill fullt hus. Eftersom Tangshan Bay ligger i ett mycket torrt område med få regnperioder ligger en stor utmaning i att kunna fånga upp och lagra det vatten som faller. Några av lösningarna har gjorts med inspiration från svenska exempel. Tangshan Bay kommer att få ett flertal kanalsystem där vattnet tas omhand på flera nivåer, som stadsnivå, distriktsnivå och kvartersnivå med gröna tak som en ingrediens och även underjordiska vattenlager som ska kunna lagra vatten så att det kan användas till att konstbevattna parker och omkringliggande jordbruk.

Hur kommer det sig då att en grupp svenskar har varit inblandade i byggandet av en kinesisk storstad? Svaret heter SymbioCity, en marknadsföringsplattform som kommit till för internationell marknadsföring av svenskt kunnande och teknik inom urban infrastruktur. Konceptet har arbetats fram av svenska regeringen i samarbete med näringslivet och har lyckats skapa intresse för svenskt kunnande och lösningar i olika miljö och energifrågor.

Hållbart byggande

Inom detta område har inte minst Malmö en framträdande roll som har två exempel på hållbart byggande som har rönt mycket internationell uppmärksamhet. Under World Water Week lyftes Bo01 fram, en del av Västra hamnen i Malmö, som kombinerar modern arkitektur med ekologisk hållbarhet. Bo01 är Sveriges första stadsdel som bevisar att det går att bygga ett klimatneutralt energisystem.

Malmös andra exempel är ekostaden Augustenborg som är en av de största satsningarna i Europa på ekologisk omställning av ett befintligt bostadsområde. Bland annat avlastas avloppssystemet med hjälp av ett dagvattensystem som anlagts på marken. Augustenborg hyser också Nordens största gröna takanläggning på 9000 kvadratmeter.

De första 30 kvadratkilometrarna av Tangshan Bay (se bild av modell ovan) som Sweco har haft i uppdrag att planera kommer nu att implementeras fram till 2025 eller 2030. Området representerar en femtedel av den långsiktiga planen för eko-staden. Hela staden som sådan förväntas rymma 1,5 miljoner invånare.