I dag slängs ungefär en tredjedel av all mat som produceras. För att hålla klimatpåverkan inom planetens gränser är det avgörande att minska matsvinnet i alla led.

- Matsvinnsfrågan är högprioriterad. Den har avgörande betydelse för att minska matens klimatpåverkan, är komplex och kräver samarbete mellan många parter. Men framför allt kräver den ett engagemang som vi nu förutsätter att politikerna har, säger Annsofie Wahlström, programchef vid plattformen SLU Future Food, i ett pressmeddelande.

Forskningsplattformen SLU Future Food vid SLU har formulerat tio rekommendationer till beslutsfattare för hur Sverige kan minska matsvinnet.

Syftet är att ge beslutsfattare en guide till lämpliga åtgärder som grundar sig i vetenskaplig forskning.

Rekommendationerna i korthet:

1.Formulera nationella mål för Sverige:
50 procent mindre matsvinn 2030, 75 procent mindre matsvinn 2050.
2. Prioritera svinnet av animalier för att snabbt få ner miljöbelastningen.
3. Inför ett nationellt svinndatacenter dit aktörerna rapporterar in data, som kan tydliggöra ”hot spots” för att stimulera forskning och innovation.
4. Utred producentansvar för maten.
5. Kräv att alla aktörer som hanterar mat har en ”plan B” upprättad i förväg, för hur överskottsmat ska hanteras för att komma tillgodo som mat när, inte om, svinn uppstår.
6. Uppdra åt Skolverket att införa matbedömning i läroplanen och att utöka ämnet Hem- och konsumentkunskap.
7. Folkbilda om bäst-före-märkningens innebörd, matbedömningar och matsvinnets konsekvenser.
8. Fortsätt arbetet kring optimal (sänkt) förvaringstemperatur i kylkedjan.
9.Utmana färskvarunormen. Vilka livsmedel kan med fördel hanteras i fryst eller torkat skick?
10. Kartlägg svinnet i alla delar av livsmedelssystemet, och även de djur som i dagsläget inte används till köttproduktion, såsom hästar, värphöns och getter.