Landskapet och inte administrativa gränser mellan länen ska styra planeringen av grön infrastruktur. Det skriver Naturvårdsverket i sin handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå. De anser också att det behövs en bättre samverkan mellan olika aktörer och att planeringen av grön infrastruktur måste integreras i andra processer.

Läs mer här (www.naturvardsverket.se)