Bakteriesjukdomen brucellos kan smittas från djur till människa. Ny forskning visar att kvinnor i utkanten av städer i Centralasien löper särskilt stor risk.

Brucellos beskrivs av världshälsoorganisationen WHO som en bortglömd sjukdom som smittar från djur till människor. Ny forskning från Elisabeth Lindahl-Rajala vid SLU visar dock att särskilt kvinnor i utkanten av städer i Centralasien är i riskzonen. Hon har undersökt brucellos hot mot folkhälsan i Tadzjikistan. Kvinnorna får ofta mjölka korna och ha hand om nyfödda kalvar och kommer därmed i kontakt med de smittade djuren. – Vi har funnit att många kor, får och getter i huvudstaden Dusjanbe är infekterade med Brucella-bakterier. Vi visar också att konsumtion och handel med opastöriserade mjölkprodukter är vanlig i staden, vilket kan utgöra en stor risk för folkhälsan, säger Elisabeth Lindahl-Rajala i ett pressmeddelande. I Sverige utrotades brucellos på 50-talet genom vaccinering och genom lagstiftning på att mjölk skulle pastöriseras.

Läs mer här (www.slu.se)