I höst vankas det bomässa i Linköping och en av de nya lösningar som visas är ett kulvertsystem som både frigör markyta och underlättar drift och underhåll.

Under den nya stadsdelen Vallastaden i Linköping finns en ny kulvertlösning för rör under mark. Det är kommunägda Tekniska verken i Linköping som tillsammans med företaget Uponor har utvecklat kulverten. Enligt Tekniska verkens Johan Sedin är lösningen unik, dels för att den innehåller all underjordisk rörinfrastruktur utom dagvatten, dels för att allt finns på plats redan när kulverten läggs ner i marken. – Från början handlade det om att göra någonting utöver det vanliga till bomässan. Sedan visade det sig vara nödvändigt på grund av de speciella markförhållandena i området, säger Johan Sedin.

Underlättar underhåll

Bomässan kommer att hållas i Vallastaden i september 2017 och det vinnande arkitektförslaget för stadsdelen utgår från en tät bebyggelse med smala gator och små kvarter. Men områdets markförhållanden med siltblandad lera och hög grundvattennivå innebär svåra förutsättningar för byggnation.
Johan Sedin, Tekniska verken.

Johan Sedin, Tekniska verken.

– Underhållsarbete i så smala gator hade blivit närmast omöjligt. Nu räknar vi dessutom med en avsevärt längre livslängd för ledningarna i kulverten tack vare att det är en gynnsam miljö, säger Johan Sedin. Utvecklingen av en kulvert var nödvändig och skedde snabbt. Resultatet blev ett plaströr på 2,2 meter i diameter för alla ledningar utom dagvatten.

Mer mark kan bebyggas

Lösningen innebär många fördelar. Mer värdefull mark kan bebyggas, vilket är betydelsefullt vid exploatering i stadskärnor. Tätare bebyggelse innebär också miljö- och klimatfördelar, eftersom fler människor kan bo på mindre markyta, enligt Johan Sedin. – För varje löpmeter kulvert kan fyra kvadratmeter mer mark bebyggas. Givetvis är det intressant för byggherrar och det innebär en stor samhällsnytta. Det finns också fördelar vid drift och underhåll. Rör som ligger i kulvert är tillgängliga för inspektion, skyddade och förhållandevis enkla att byta ut.

Lovande innovation

Men det finns några nackdelar. – Varken vi eller någon annan har erfarenhet av drift och underhåll av en kulvert. Sedan är ju utvecklingskostnaden hög men på lång sikt kommer kostnaderna att minska. Stefan Anderberg, professor i industriell ekologi vid Linköpings universitet, tycker att kulverten är en lovande innovation. – Särskilt intressant är den med tanke på de stora utmaningar som alla städer står inför: att hantera sin åldrande ledningsstruktur. På längre sikt innebär kulvertlösningar utan tvivel både ekonomiska och resursmässiga besparingar.

Långsiktig investering

Problemet är dock, menar han, att de stora besparingarna kommer först på lång sikt. Men förutsatt att de högre kostnaderna kan kompenseras med inkomster från markförsäljning så tror Stefan Anderberg att vi kan se mer av dessa kulvertlösningar i framtiden – Men det är rimligt att kulvertar inom kort kan vara en lösning att spela med, framför allt i storstäders centrumområden. Kanske också när man ska förnya flera ledningsnät på en gång under viktiga vägar där man inte vill gräva alltför ofta.

Kulvertlösning Vallastaden

 • Innehåller ledningar och rör för: elektricitet, telefon och internetkabel, fjärrvärme, fjärrkyla, vatten, avlopp och sopsug.
 • När en sektion behöver bytas kan den kopplas loss, lyftas ut, återvinnas och ersättas med en ny.
 • Kan användas i olika miljöer men passar bäst vid speciella markförhållanden och där marken är dyr.
 • Fungerar bäst när ny mark exploateras.
 • Kan byggas hur lång som helst (om den förbinds med kamrar som länkar ihop och bär upp kulvertröret).
 • Konstruktionen är en kombination av polyuretanmaterial (allmänt benämnt som plast) och betongkammare.

Bo- och samhällsexpo 2017

En bomässa, eller bo- och samhällsexpo som det kallas i Linköping, är en utställning av nya bostäder, ofta i ett helt nytt bostadsområde. Mässan i Linköping heter Vallastaden 2017 och kommer att hållas under fyra veckor i september. Stadsdelen heter Vallastaden och ska när den är färdig ha mellan 1 000 och 2 000 bostäder. Under en bomässa visas ofta nyheter inom samhällsplanering, arkitektur, infrastruktur och boende. Tidigare bomässor i Sverige har bland annat hållits i Helsingborg 1999 och i Malmö 2001.


Johan Granath

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Johnny skriver:

  ”Ingen erfarenhet av drift och skötsel av kulvert”?!
  Det finns väl massor, vilken fastighet som helst av större storlek med flera byggnader har kulvert.